MENU
Aula_close Layer 1

Om Børnehuset

Børnehuset Birkehaven er en integreret daginstitution med børn i alderen 0 - 6 år, fordelt på 4 basisstuer (2 i vuggestuen og 2 i børnehaven).

Præsentation af børnehuset

I Birkehaven har vi fokus på barnets kreative udfoldelser. Det betyder, at vi i Birkehaven bruger kunsten som metode til at arbejde med alle 6 læreplanstemaer.

Områdets profil

Vi arbejder med kreative og sansemæssige læringsaktiviteter, hvor alle kan være med, og der ikke eksisterer et rigtigt eller forkert.

Kontakt

Børnehusleder Kirsten Jørgensen
Telefon 44 92 68 00

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021